Tổ chức bộ máy

võ tấn lộc
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
VÕ TẤN LỘC
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
1974
0915333711
votanloctanlong@gmail.com
     
nguyễn văn minh
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
NGUYỄN VĂN MINH
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
1964
0979755207
minhtanlong@gmail.com
     
võ văn cương
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
VÕ VĂN CƯƠNG
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
1968
0911405595
vovancuongtlqt@gmail.com
     
Ngo le tuyen
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
NGÔ THỊ LỆ TUYỀN
Phó Chủ tịch HĐND
1980
0392883416
tuyen.pn74@gmail.com
     
nguyễn đức thắng
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Phó chủ tịch UBND
1968
0974276405
thangtanlong@gmail.com
     
nguyễn triệu chung
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
NGUYỄN TRIỆU CHUNG
Phó chủ tịch UBND
1980
0917070357
trieuchung80@gmail.com
     
vo van hop
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
VÕ VĂN HỢP
Trưởng Công an xã
1985
02333505555
vohop243@gmail.com
     
phan văn đạo
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
PHAN VĂN ĐẠO
Chỉ huy trưởng BCHQS xã
1987
0945273111
phandao1987@gmail.com
     
phạm văn thành
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
PHẠM VĂN THÀNH
Văn phòng – Thống kê
1975
0916325444
 
     
lê thị thu hồng
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
LÊ THỊ THU HỒNG
Văn phòng – Thống kê
1986
0911222311
 
     
trương đức cường
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
TRƯƠNG ĐỨC CƯỜNG
Địa chính – Xây dựng
1979
0917447357
duccuongtanlong@gmail.com
     
nhatminh
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
NGUYỄN NGỌC NHẬT MINH
Địa chính – Xây dựng
1996
0965424555
minhnguyennl48@gmail.com
     
đoàn an h tú
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
ĐOÀN ANH TÚ
Văn hóa – Thông tin
1978
0987954036
anhtutanlong1978@gmail.com
     
  Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
NGUYỄN KIM NGỌC
Văn hóa – Xã hội
1989
0844939789
nguyenkimngoccddl2a@gmail.com @gmail.com
     
 
tranthidieu
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
TRẦN THỊ DIỆU
Tư pháp – Hộ tịch
1993
0976920972
ttdieu.tuphap@gmail.com
     
 
hong no
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
NGUYỄN THỊ HỒNG NỞ
Tư pháp – Hộ tịch
1983
 0918127032
 hongno1983@gmail.com
     
kieu oanh vu
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
TRẦN THỊ KIỀU OANH VŨ
Tài chính – Kế toán
1995
0944246169
kieuoanhvukttl@gmail.com
     
trương đình tùng
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
TRƯƠNG ĐÌNH TÙNG
Chủ tịch UBMTTQVN
1963
0982571760
dinhtungtruong@gmail.com
     
Doan Van QUy
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
ĐOÀN VĂN QUÝ
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
1959
0379157315
 
     
đỗ mĩnh
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
ĐỖ MĨNH
Chủ tịch Hội Nông dân
1983
0914941246
dominhtl83@gmail.com
     
le van vu
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
LÊ VĂN VŨ
Bí thư Đoàn TNCSHCM
1992
0973675506
levu15011992@gmail.com
     
Thanh nhan
Họ và tên:
Chức danh:
Năm sinh:
Số điện thoại:
Email:
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ
1989
0973675506
thanhnhan38@gmail.com
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lịch làm việc
Hình ảnh