Giới thiệu về xã Tân Long

Tân Long là một thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Xã Tân Long có diện tích 19,8 km², dân số năm 1999 là 2775 người,[1] mật độ dân số đạt 140 người/km².


Thông báo
Hình ảnh
GIấy mời