thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy

Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2019 - 2029

Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2019 - 2029

Ngày 29/10/2021, Ủy ban nhân dân xã Tân Long phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận triển khai Hội nghị tập huấn thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-UBND về việc "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn...

 

Hội Nông dân xã Tân Long: Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của hội viên

Các phong trào thi đua luôn được Hội Nông dân xã tích cực tham gia hưởng ứng

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Hội Nông dân các cấp, Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể, sự nổ lực phấn đấu của Ban Chấp hành Hội,...

 
 
Lịch làm việc
Thông báo