thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy

TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM 3 NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CẤP CƠ SỞ VÀ ĐỊA PHƯƠNG  

TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM 3 NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CẤP CƠ SỞ VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Tỉnh Quảng Trị tổ chức công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm 3 nhân sự lãnh đạo cấp sở và địa phương, gồm Giám đốc Sở VH-TT-DL, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ và Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa.

 

Quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao xã Tân Long lần thứ IV năm 2021

Quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao xã Tân Long lần thứ IV năm 2021

Đại hội Thể dục thể thao xã Tân Long diễn ra từ ngày 26/3 đến ngày 16/4/2021. Đây là một hoạt động lớn nhằm khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân xã nhà. Qua đây, vận động...

Hội Nông dân xã Tân Long: Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của hội viên

Các phong trào thi đua luôn được Hội Nông dân xã tích cực tham gia hưởng ứng

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Hội Nông dân các cấp, Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể, sự nổ lực phấn đấu của Ban Chấp hành Hội,...

 
 
Lịch làm việc
Hình ảnh